Vemmelev

Møder

Lokalrådsmøde 2. maj 2022

i Vemmelev Hallen – Cafeteriaet Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne, Knud. Afbud fra Elin. Dagsorden med Referat 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 4. april 2022: Referat underskrevet og godkendt. 2: Orientering fra formanden: Ny LAG på vej. Møde om ny LAG onsdag 04.05. kl. 17-19, Ove er tilmeldt. Fællesskabsstafetten holder møde onsdag …

Lokalrådsmøde 2. maj 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 4. april 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne. Med afbud: Elin, Knud.    Dagsorden med Referat: 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 28. februar 2022: Godkendt og underskrevet. 2 Generalforsamling: Torsdag 17. marts 2022, se særskilt referat, som bliver lagt på hjemmesiden. Konstituering: Der var genvalg til alle og bestyrelsen fortsætter uændret. 3: Orientering fra formanden: …

Lokalrådsmøde 4. april 2022 Læs mere »

Årsmøde 17. marts 2022

Årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn. i Vemmelev Hallens Cafeteria Dagsorden i henhold til vedtægterne med referat: Valg af dirigent: Valgt blev Doris Lystrup som konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og derved beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere: Stemmetællere vælges hvis det bliver nødvendigt. Formandens beretning: Det har været et mærkværdigt år, vi har ikke …

Årsmøde 17. marts 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 28. februar 2022

i Vemmelev Hallen Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne    Dagsorden med referat: 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 18. januar 2022: Underskrevet og derved godkendt 2: Orientering fra formanden: Se senere punkter. 3: Orientering fra kassereren: 28.01.22 var beholdningen på kr.: 36.279-. Årsregnskabet er revideret. Ove tager 10 kopier med til Generalforsamlingen. 4: …

Lokalrådsmøde 28. februar 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 18. januar 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne. Dagsorden med referat: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 14. december 2021: Underskrevet og derved godkendt. Orientering fra formanden: Jesper fik en erkendtlighed for sit 25 års jubilæum i banken. Der er rundsendt en invitation til deltagelse af ”På sporet af Sydvestsjællands Natur”. Møde 23. februar i Næstved (se …

Lokalrådsmøde 18. januar 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.30

Vemmelev Hallens Cafeteria Lokalrådsmøde 9. november 2021: Til stede: Knud Nielsen, Elin Nielsen, Poul Thomsen, Ove Sandholdt, Jesper Lehm Nielsen. Afbud: Susanne Sandholdt og Peter Lotinga Orientering fra Formanden: Ove og Susanne deltager i Sogneladen d. 22. november omkring øget samarbejde mellem folkekirken og lokalsamfundene. Landdistriktskonference Slagelse Kommune den 25. november i Hemmeshøj Forsamlingshus deltager …

Lokalrådsmøde tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.30 Læs mere »

Lokalrådsmøde onsdag den 6. oktober 2021

Vemmelev Hallens Cafeteria Tilstede: Poul, Ove Susanne, Peter, Elin, Knud Afbud: Jesper Dagsorden med REFERAT: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 8. september 2021: Ingen bemærkninger, underskrevet. Orientering fra formanden: Intet specielt som ikke er under de andre punkter. Orientering fra kassereren: På kontoen: kr.: 53.942-. Gebyr til Sydbank kr. 300-/kv. Trafikfokus i Vemmelev – …

Lokalrådsmøde onsdag den 6. oktober 2021 Læs mere »

Lokalrådsmøde onsdag den 8. september 2021

i Vemmelev Hallens Cafeteria Til stede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne Afbud: Elin, Knud Dagsorden med REFERAT: Godkendelse af Referat fra Årsmøde og Lokalrådsmøde den 4. august 2021: Referat underskrevet af bestyrelsen. Møde 4.8.21 underskrevet. Orientering fra formanden: Intet at tilføje. Orientering fra kassereren: Driftstilskud fra Kommunen på kr. 15.000-. I kassen pt. kr. 61.000-. …

Lokalrådsmøde onsdag den 8. september 2021 Læs mere »

Årsmøde den 4. august 2021

Årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn. Noget forsinket afholder Lokalrådet for Vemmelev og Omegn årsmøde den 4. august. Covid-19 har, som så mange andre foreninger, været årsag til udsættelse af møder med flere/mange deltagere. Vedtægterne skulle derfor gradbøjes en smule, men Årsmødet accepterede udsættelsen, konstaterede formanden Poul B. Thomsen. Doris Lystrup blev valgt som …

Årsmøde den 4. august 2021 Læs mere »