Vemmelev

Lokalrådsmøde 20. juni 2022

Lokalrådsmøde 20. juni 2022 i Vemmelev Hallen kl. 19.30 Tilstede: Poul, Ove, Peter, Susanne, Knud Evt. afbud: Jesper, Elin Dagsorden med Referat 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 2. maj 2022: Underskrevet og dermed godkendt. 2: Orientering fra formanden: Mødet flyttet fra 14. juni til 20. juni. Slg. Kommune forespurgte om hjælp til servicering …

Lokalrådsmøde 20. juni 2022 Læs mere »

Haveaffaldsplads i Vemmelev

Hvor bliver Haveaffaldspladsen i Vemmelev af? På trods af at Miljø-, Plan- og Teknikchef Flemming Kortsen indstiller, at der skal etableres en haveaffaldsplads på den nu lukkede Genbrugsstation i Vemmelev, besluttede Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2022 at Kr. Stillinge skulle have denne. Det på trods af følgende bemærkninger til dette står: En placering ved …

Haveaffaldsplads i Vemmelev Læs mere »

Lokalrådsmøde 2. maj 2022

i Vemmelev Hallen – Cafeteriaet Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne, Knud. Afbud fra Elin. Dagsorden med Referat 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 4. april 2022: Referat underskrevet og godkendt. 2: Orientering fra formanden: Ny LAG på vej. Møde om ny LAG onsdag 04.05. kl. 17-19, Ove er tilmeldt. Fællesskabsstafetten holder møde onsdag …

Lokalrådsmøde 2. maj 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 4. april 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne. Med afbud: Elin, Knud.    Dagsorden med Referat: 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 28. februar 2022: Godkendt og underskrevet. 2 Generalforsamling: Torsdag 17. marts 2022, se særskilt referat, som bliver lagt på hjemmesiden. Konstituering: Der var genvalg til alle og bestyrelsen fortsætter uændret. 3: Orientering fra formanden: …

Lokalrådsmøde 4. april 2022 Læs mere »

Hold Vemmelev Ren

I Vemmelev har vi efterhånden fået skabt tradition for en årlig Hold Vemmelev Ren-dag. Den gentages søndag den 3. april 2022. Alle interesserede hjælpere møder frem på p-pladsen ved Dagli’Brugsen kl. 10.00 og bliver udstyret med poser til skrald, i vidt omfang også handsker og snappere. Deltagerne bliver således udstyret til at samle papir, dåser …

Hold Vemmelev Ren Læs mere »

Årsmøde 17. marts 2022

Årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn. i Vemmelev Hallens Cafeteria Dagsorden i henhold til vedtægterne med referat: Valg af dirigent: Valgt blev Doris Lystrup som konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og derved beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere: Stemmetællere vælges hvis det bliver nødvendigt. Formandens beretning: Det har været et mærkværdigt år, vi har ikke …

Årsmøde 17. marts 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 28. februar 2022

i Vemmelev Hallen Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne    Dagsorden med referat: 1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 18. januar 2022: Underskrevet og derved godkendt 2: Orientering fra formanden: Se senere punkter. 3: Orientering fra kassereren: 28.01.22 var beholdningen på kr.: 36.279-. Årsregnskabet er revideret. Ove tager 10 kopier med til Generalforsamlingen. 4: …

Lokalrådsmøde 28. februar 2022 Læs mere »

Lokalrådsmøde 18. januar 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne. Dagsorden med referat: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 14. december 2021: Underskrevet og derved godkendt. Orientering fra formanden: Jesper fik en erkendtlighed for sit 25 års jubilæum i banken. Der er rundsendt en invitation til deltagelse af ”På sporet af Sydvestsjællands Natur”. Møde 23. februar i Næstved (se …

Lokalrådsmøde 18. januar 2022 Læs mere »