Vemmelev

Lokalrådsmøde 14. december 2021

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Elin, Knud, Susanne (Ref.) + Randi

Dagsorden med REFERAT

 1. 1 Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 9. november 2021: Underskrevet og dermed godkendt.
 2. 2 Orientering fra formanden: Poul orienterer om Fribussen 2.0. Har nu eksisteret i ½ år. Skal sendes i udbud fra august 2022. Der er gennemført en undersøgelse over belægningen på de to nye ruter, som udviste tilfredshed. Poul har rettet henvendelse til Vemmelev Skole og Forlev Friskole om de har ”savnet” busbetjening efter fravalg af Vemmelev og Omegn som Fribusområde og nedlagte Movia-busruter. Afventer svar. Niels Chr. Buch stopper som leder på Friskolen ved udgangen af 2021.
 3. Landsbyfilmen om Vemmelev er ”velkommen” hos Slagelse Kommunes bosætningskampagne fra primo 2021. Vi har haft et møde med vores nye præster Ingrid Sofie Rosengren og Niels Erik Jørgensen. Aftalt fortsættelse af samarbejdet omkring Fastelavnsgudstjeneste og Slå Katten af Tønden ved Dagli’Brugsen – kryds i kalenderen den 27. februar 2022. Nærmere planlægningen i det nye år. Omtalt i det nye Kirkeblad. Endvidere blev Sommerfesten aftalt til gennemførelse den 12. juni. Ideer til flere fællesopgaver er velkomne.
 4. 3 Orientering fra kassereren: Beholdning på kr. 38.967.
 5. 4 Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt: Natur, Vej og Trafik har, så vidt vides, besluttet etableret Fartviser i Ormeslev.  Initiativ til møde med Slagelse Kommune om diverse hængepartier ind i det nye år. Hvordan ser fremtiden ud for Vemmelev – boligbyggeri, erhvervsudvikling, kommuneplaner- og lokalplaner mv. Forslag om at invitere Per B. Madsen til møde herom i det nye år.
 6. 5 Bosætningsfestival 2023. ideer til dette ønskes. Foreløbig lægger vi os op ad Kommunens bosætningskampagne.
 7. 6 Hjemmesiden/Facebook. Landsbyfilmen lagt på hjemmesiden.
 8. 7 Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp.
 9. 8 Borgermøde sammen med Politiet. Planlægges til møde marts/april 2022.
 10. 9 Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Udflugt gennemført 27. oktober. Fin tur. Lokalrådet har af samme pulje ydet tilskud til juleafslutning for Stolegymnastikken i Provstehaven – ca kr. 800,00. Ove søger ved brev til kommunen, om at overføre overskydende sum til år 2022. Poul sender tidligere ansøgninger til Ove. Ove søger ligeledes kommunen om tilskud på kr. 20.000- til nye aktiviteter i 2022.
 11. 10 Tour de France. Den 2. juli 2022 kører løbet gennem vort område. Den 4. juni arrangerer Lokalrådet og Dagli’Brugsen aktivitet med en oppustelig Tour de France port. Vi forventer at mange borgere, foreninger og virksomheder bakker eventen op.
 12. 11 Kommune- og Regionsvalget overstået. Phillip Westh Weirup med bopæl i Vemmelev om et par måneder ind i 2022, er valgt ind i Byrådet for Konservative.
 13. 12 Kirken på landet – nye samarbejdsmuligheder. Møde i Sogneladen om emnet med LAG som initiativtager.
 14. 13 Eventuelt: Næste møde. torsdag 13. januar 2022 kl. 19.30 i Cafeteriet i Hallen.

Således opfattet af Susanne 16.12.2021. Glædelig jul og godt nytår ønskes alle