Vemmelev

Lokalrådsmøde 2. maj 2022

i Vemmelev Hallen – Cafeteriaet

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne, Knud. Afbud fra Elin.

Dagsorden med Referat

1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 4. april 2022: Referat underskrevet og godkendt.

2: Orientering fra formanden: Ny LAG på vej. Møde om ny LAG onsdag 04.05. kl. 17-19, Ove er tilmeldt. Fællesskabsstafetten holder møde onsdag 04.05. kl. 16.30 – 19.30, Poul deltager. Fællesskabsstafetten løber af stablen til september. Forslag fra Poul: Vi kan evt. lave Åben Hal med de forskellige idrætsgrene vi har i Vemmelev. Jesper er tovholder på Vandrefestival, som foregår i tidsrummet 19. aug./11. sept. Evt. 25. august, vil passe fint – nogle dage før Fællesskabsstafetten. Ang. Slagelse Kommunes budgetlægning, afventer K. høringssvar, men K. skal spare. Det årlige tilskud til Lokalrådene bliver formentlig nedsat fra kr. 15.000- til kr. 10.000-. Poul har ikke sendt høringsvar. Ormeslev ønsker en Hjertestarter. De kan evt. søge fra Trygfonden. Poul, Ove, Susanne har besøgt Forlev Friskoles nye udekøkken. De siger tak for hjælpen.

3: Orientering fra kassereren: Vi har i kassen kr. 51.079-.  

4: Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt?  Høring fra Slagelse K. om interesse for El-Ladestandere. Kørelæreren har ansøgt om 2 stk. som skal placeres nær Brugsen.

5: Vemmelevs fremtid: Lokalplaner bosætning/erhvervsudvikling: møde 27. april med Byplanlægger Moritz Faloota på Rådhuset. Poul, Ove, Susanne blev ved dette møde orienteret om forskellige planer i Vemmelev. Et enkelt stykke jord resterer til at bygge huse på vest for Nygårdens børnehave. Evt. arresthus kan placeres vest for Vemmelev. Haveaffaldsplads: Poul har skrevet til Jørgen Grûner og intet hørt. Moritz undersøger det poliske forløb og vender tilbage. På spørgsmålet om alternativ energiforsyning i forhold til krigen i Ukraine og mulig afbrydelse af gasforsyning fra Rusland, henvises til SK Forsyning. På nuværende tidspunkt arbejdes internt i Slagelse Kommune på mulige løsninger og inddragelse af SK Forsyning. Vi kan forvente indbydelse til borgermøder herom bredt i kommunen.

6: Klima og bæredygtighed: Referat rundsendt fra møde 10.03.2022 i Kulturhuset i Korsør.

7: Bosætningsfestival 2023: Ideer til dette ønskes. Udskudt.

8: Hjemmesiden/Facebook: Følger op på hvad der sker. Reklame ang. Provstehaven 11. maj er lagt på FB.

9: Tryghedsambassadører i Vemmelev. Fokus på Nabohjælp og kontakt til Nærpolitiet. Henvendelse fra Jytte Knuth om fællesarrangement i Provstehaven 11. maj 2022 med Nærpolitiet. Vi støtter med økonomi. Chauffører søges stadig til Rickshaw, lægges op på FB.

10: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Haves: kr. 26.500 til projekter. Ideer til aktiviteter imødeses. Poul har forskellige ideer:

1: Huset, eftermiddag, spisning evt. helstegt pattegris og lokal underholdning.

2: Bustur til Borreby.

3: Panzermuseet

4: Kobæk Café

11: Tour de France 2. juli 2022. Aktivitet ved Dagli’Brugsen 4. juni. Jesper planlægger sammen med Dagli’Brugsen. Hvor langt er vi nået? Jesper havde bestilt en gul cykel som dog er givet til en anden. Gule bluser skal bestilles 6-8 stk. Jesper søger dette. Fra Brugsen hjælper Lotte og Sabine.

12: Sommerfest sammen med Kirken: Referat fra møde med præsten og Helle den 8. april i Sogneladen, er udsendt. Næste møde 25. maj 2022. FGU laver underholdning for kr. 1.000-.

13:  Slagelse Kommunes økonomi: er meget dårlig!!

14: Eventuelt: S.K. søger folk til at servicere tilforordnede til valget 1. juni.

Næste møde: tirsdag 14. juni.

Mvh Susanne 04.05.2022