Vemmelev

Lokalrådsmøde 20. juni 2022

Lokalrådsmøde 20. juni 2022 i Vemmelev Hallen kl. 19.30

Tilstede: Poul, Ove, Peter, Susanne, Knud

Evt. afbud: Jesper, Elin

Dagsorden med Referat

1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 2. maj 2022: Underskrevet og dermed godkendt.

2: Orientering fra formanden: Mødet flyttet fra 14. juni til 20. juni. Slg. Kommune forespurgte om hjælp til servicering af tilforordnede ved valget 1. juni. Poul tilbød sig mod et honorar til foreningen på kr. 1.300-. Fællesskabsstafetten har nu udarbejdet en foreløbig plan for turen med stafetten. Stafetten skal synligt fra et sted i K. til et andet sted i K. Den starter i Korsør og ender i Skælskør sidst i uge 35. Den gennemgår mange afstikkere og events på sin vej. Vi får nærmere besked om tidsplanen.  

3: Orientering fra kassereren: Haves kr. 50.768-. Til ensomme ældre haves kr. 20.000- + 6.500-. Gl Forlev kr. 3.662-.

4: Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt? Vi holder SK op på sagen.  

5: Vemmelevs fremtid: noget nyt fra Slagelse Kommune og SK Forsyning om fremtidig energiforsyning i Vemmelev? Ingen planer om fjernvarme til Vm. K. udarbejder en skrivelse til borgerne.

6: Bosætningsfestival 2023: Vi afventer K. planer.

7: Hjemmesiden/Facebook: Opdateres jævnligt.

8: Tryghedsambassadører i Vemmelev. Fokus på Nabohjælp og kontakt til Nærpolitiet. Knud laver en aftale med Nabohjælp, gerne 05. oktober -22 om aftenen. Yderligere inviterede: nærpoliti, Tryghedsambassadører. Evt. steder: Provstehaven, Sogneladen, Forlev Friskole.

9: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Haves: kr. 26.500 til projekter. Ideer til aktiviteter imødeses. 23. eller 24. august. Poul undersøger lokationen.

10: Tour de France 2. juli 2022. Lokalrådet deltager ej ved denne event. Troels Christensen spiller ved Brugsen i Frølunde. Mange veje i området er spærret på selve dagen, svært at komme frem og tilbage.

11:  Slagelse Kommunes økonomi: budget 2022 har været genåbnet og skåret med mange mio. ligesom de kommende år er nyberegnede. Lokalrådene får mindre udbetalt, fra kr. 15.000- til kr. 10.000-.

12: Næste møde: Mandag 15. august.

13: Eventuelt: Intet at bemærke.

Referent Susanne 21.06.2022