Vemmelev

Lokalrådsmøde 28. februar 2022

i Vemmelev Hallen

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne   

Dagsorden med referat:

1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 18. januar 2022: Underskrevet og derved godkendt

2: Orientering fra formanden: Se senere punkter.

3: Orientering fra kassereren: 28.01.22 var beholdningen på kr.: 36.279-. Årsregnskabet er revideret. Ove tager 10 kopier med til Generalforsamlingen.

4: På sporet af ”Sydvestsjællands Natur”. Møde 23. februar i Næstved. Ingen herfra deltager i mødet, men vi vil gerne holdes orienteret.

5: Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt?  Poul har skrevet med Pia Nielsen ved kommunen, at nu vil vi gerne genoptage møder ang. trafikfokus. Bus og tog passer ikke sammen, hverken på Slagelse st. eller Korsør St. Familier fra Hemmeshøj mangler transport til Vemmelev Skole. Skolen skal sørge for transport til elever fra Folkeskolen. Kan kontakte skolen eller kommunen, hvor Oliver er kontaktperson. Fribusserne skal i licitation til august.

6: Vemmelevs fremtid: Lokalplaner bosætning/erhvervsudvikling: Poul har kontaktet Per B. Madsen som meget gerne vil komme til møde hos os om ca. 1 mdr. Vi ønsker bosætning/erhvervsudvikling. Vemmelev filmen bør rundsendes alle tænkelige steder.

7: Klima og bæredygtighed, møde 10.03.2022: Kulturhuset i Korsør kl. 17.00. Ingen herfra har mulighed for at deltage.

8: Bosætningsfestival 2023: ideer til dette ønskes. Udskudt til efter mødet med Per B. Madsen.

9: Hjemmesiden/Facebook: Følger op på hvad der sker.

10: Tryghedsambassadører i Vemmelev. Fokus på Nabohjælp og kontakt til Nærpolitiet. Borgermøde planlægges i marts/april 2022: Borgermøde venter lidt endnu.

11: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Haves: kr. 6.500- samt kr. 20.000- på vej fra kommunen. Arrangement i Provstehaven med spisning og underholdning. Venter lidt endnu.

12: Tour de France 2. juli 2022. Aktivitet ved Dagli’Brugsen 4. juni. Jesper planlægger sammen med Dagli’Brugsen. Vil gerne involvere alle erhvervsdrivende i Vemmelev. Jesper er ved at skrive et brev. Flere virksomheder forventes at være interesseret. Firmaerne erlægger selv udgifter til den reklame de ønsker at bruge. Vemmelev reklamerer på en samlet pressemeddelelse. Der kan rekvireres et City dressing Tool Kit til at pynte byen med.

13: Kirken på landet – nye samarbejdsmuligheder. Intet nyt.

14: Hold Vemmelev Ren. Dk. Naturfredningsforening/Slagelse Kommune. Afholdes i perioden 28. marts – 03. april. Vemmelev vælger at deltage 03. april, Poul tilmelder os. I 2021 aflyste vi indsamlingen, idet Vemmelev Skole forud havde været flittige med indsamling af skrald.  

15: Fastelavnsfest afholdes 27. februar 2022. Succes, mange deltagere. Poul har sendt referat til Ugeavisen. Vi noterer at tøndernes størrelse og aldersfordelingen skal justeres til næste år. 4 tønder var i år for lidt.

16: Generalforsamling: Torsdag 17. marts 2022. Sted: Cafeteriet i Vemmelev Hallen kl. 19.30. Annonce er sendt til Ugeavisen. På valg er: Jesper, modtager genvalg. Susanne, modtager genvalg. Dirigent: Doris L. forespørges. Poul spørger suppleanterne om de ønsker at fortsætte.

17: Eventuelt: Kontingent til Lyslauget kr. 100-/år. Gåtur 8. marts i Slagelse. Kommunale folk har arrangeret turen.

Næste møde: 04. april.

Således opfattet af Susanne

03.03.2022