Vemmelev

Lokalrådsmøde 4. april 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne.

Med afbud: Elin, Knud.   

Dagsorden med Referat:

1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 28. februar 2022: Godkendt og underskrevet.

2 Generalforsamling: Torsdag 17. marts 2022, se særskilt referat, som bliver lagt på hjemmesiden. Konstituering: Der var genvalg til alle og bestyrelsen fortsætter uændret.

3: Orientering fra formanden: Frivilligcentret genoptager Fællesskabsstafetten. Vi har sagt ja til at deltage og det løber af stablen i aug./sept. Planlægningsdato i maj mdr. Vi kunne måske lave ”åben hal”.

4: Orientering fra kassereren: Haves kr. 52.675-. Gl. Forlev spørger hvor mange penge de har til gode fra os: Borgerne Bestemmer. De har kr. 3.362-.  

5: Trafikfokus i Vemmelev – referat fra digitalt møde 30. marts: Efter et online møde med Pia Nielsen fra kommunen vedrørende trafik projekter i Vemmelev, får vi at vide at kommunen ingen penge har. Vi tales ved til august for at opklare hvor vi står.   

6: Vemmelevs fremtid: Lokalplaner bosætning/erhvervsudvikling: Poul talt med Per B. Madsen, som fortæller at der er planer for udbygning i Slagelse. Vemmelev får måske et arresthus. Erhvervsudvikling op til motorvejen.

7: Klima og bæredygtighed: Møde 10.03.2022 i Kulturhuset i Korsør kl. 17.00. Ingen herfra havde mulighed for at deltage. Poul har bedt om referat fra dette møde.

8: Bosætningsfestival 2023: Ideer til dette ønskes. Udskudt.

9: Hjemmesiden/Facebook: Følger op på hvad der sker.

10: Tryghedsambassadører i Vemmelev. Fokus på Nabohjælp og kontakt til Nærpolitiet. Henvendelse fra Jytte Knuth om fællesarrangement i Provstehaven 11. maj 2022 med Nærpolitiet. Vi støtter med økonomi.

På hjemmesiden og FB skal der opfordres til Nabohjælp. Hvis mange er interesseret, kan et orienteringsmøde afholdes.

11: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Haves: kr. 26.500 til projekter. Emne: Arrangement i Provstehaven med spisning og underholdning/evt. i HUSET. Afventer. Evt. 2 arrangementer. Poul skriver en handleplan.

12: Tour de France 2. juli 2022. Aktivitet ved Dagli’Brugsen 4. juni. Jesper planlægger sammen med Dagli’Brugsen. Jesper erhvervet en brugt cykel, som bliver malet gul og sat op i midtbyen. Poul har en tandem, når den bliver gul, kan den køre rundt i byen. Gule T-shirt efterlyses – eventuelt køber Lokalrådet et mindre antal. Erhvervsdrivende opfordres til at deltage i festlighederne og selv reklamere for deres indsats.

13: Sommerfest sammen med Kirken: Præsten Ingrid, vil gerne mødes for at planlægge Sommerfesten 12. juni. Møde fredag 08.04.22, kl. 10.00. Poul og Ove deltager. Referat vil blive rundsendt.

14: Hold Vemmelev Ren. Dk. Naturfredningsforening/Slagelse Kommune. 7 borgere mødte frem for at indsamle skrald 03. 04. Byen var pæn og ren da Børnehaver, skoler og spejdere alle havde samlet ind i dagene før.

15: Fastelavnsfest afholdt 27. februar 2022: Mange børn med forældre. Evt. en anden type tønde til næste år, meget svære at slå i stykker. Mange børn nåede ikke at slå.

16: Eventuelt: Forlev Friskole indvier udekøkken 20.04.22 kl. 14 – 16. De pointerer at de gerne vil samarbejde. Vi samarbejder med alle instanser.

Invitation til Glænø for at se køerne komme på græs.

Hjerteforeningen i Slagelse Kommune efterlyser indsats for aktiviteter i forhold til anskaffelse af flere hjertestartere. Vemmelev er pænt dækket ind, ligesom der er tilknyttet et antal hjerteløbere. Ormeslev har vist interesse for anskaffelse af en hjertestarter.

Næste møde: Mandag 02.05.2022. Mvh Susanne H. Sandholdt 06.04.2022