Vemmelev

Lokalrådsmøde 18. januar 2022

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne.

Dagsorden med referat:

Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 14. december 2021: Underskrevet og derved godkendt.

Orientering fra formanden: Jesper fik en erkendtlighed for sit 25 års jubilæum i banken. Der er rundsendt en invitation til deltagelse af ”På sporet af Sydvestsjællands Natur”. Møde 23. februar i Næstved (se invitationen). Poul, Jesper og Peter deltager. Nyt fra Gitte Lysehøj fra Friskolen: Ny forstander tilgår senere. Gamle børnehave er revet ned. De trafikale forhold skal forbedres og om ca. 1 mdr. sendes en drone op, for at følge trafikken. Ormeslev har fået sat en fartmåler op.

Orientering fra kassereren: Ved udgangen af 2021 har vi kr. 36.587,95-.

Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt: Initiativ til møde med Slagelse         Kommune om diverse hængepartier: Nu skal vi invitere Per B. Madsen til at besøge os her i Vemmelev. ”Køre ud forbudt” skiltene skal være højere. Pia Nielsen fra Kommunen skal kontaktes.

Bosætningsfestival 2023. ideer til dette ønskes. Venter.

Hjemmesiden/Facebook: Hjemmesiden OK. FB samme.

Tryghedsambassadører i Vemmelev. Fokus på Nabohjælp og     kontakt til Nærpolitiet. Borgermøde planlægges i marts/april 2022. Venter med at planlægge pga. Corona.

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Der er søgt om overførsel af resten fra 2021 – kr. 6.563,85 – til brug i 2022. Endvidere er søgt om kr. 20.000 fra ny pulje 2022. Politikerne har fokus på trivsel hos ældre. Udflugter, spis sammen, museer. Eks. Samlermuseum Thorsvang, Thorsvangs Alle 7, 4780 Stege.

Tour de France 4. juni 2022. aktivitet forud sammen med Dagli’Brugsen. Trofæcykling 19.01.2022 i Korsør – Poul ”kikker med”. Jesper planlægger aktivitet op til. Senere skal der være møde med Britta fra Brugsen ang. samarbejde.

Kirken på landet – nye samarbejdsmuligheder. Noget nyt? Find gode ideer.

Fastelavnsfest afholdes 27. februar 2022. se bl.a. det nye Kirkeblad.Poul aftaler en mødedato vedr. fastelavnsfest.Kontakter Birthe og Solveig.

Generalforsamling: Forslag: Torsdag 17. marts 2022. Sted: Cafeteriet i Vemmelev Hallen kl. 19.00.

Eventuelt: Næste møde: Torsdag 24. februar. Cafeteriet kl. 19.30.

Således opfattet af referent Susanne H. Sandholdt 19.01.2022