Vemmelev

Lokalrådsmøde onsdag 7. april 2021

Kl. 19.30. Lukket møde – holdes privat på afstand.   

DAGSORDEN:

Tilstede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Knud, Susanne

DAGSORDEN med REFERAT:

 1. Godkendelse af referat fra møde den 4. november 2020 og 2. marts 2021. Møde december 2020, januar 2021 og februar 2021 aflyst grundet Covid-19. Intet at bemærke, referater godkendt og underskrevet.
 • Orientering fra formand. Gåtur hver torsdag kl. 10.00, mødested parkeringspladsen ved Daglig’Brugsen. Stadig flere går med, nu 12-14 personer.
 • Orientering fra kassereren. Kassebeholdning på kr.: 42.664-. Gebyr kr.: 150/kv.  
 • Trafikfokus i Vemmelev, fortsat. Hvor langt er processen nået. Poul sendt mail til Pia i kommunen, intet svar endnu. Jytte Knuth foranlediger at der nu kommer lys på stien Kirkevej/Smedevej. Små pullertlamper. Håndværkerne begynder snart.     
 • Covid-19: stillingtagen til Årsmøde. Afventer stadig.
 • Hjemmesiden/Facebook, status. Flot ny hjemmeside, stadig under renovering. FB bruges flittigt. Vi holder en sober tone.
 • Hold Vemmelev Ren 18. april 2021. Stor opbakning til Naturfredningsforeningens initiativ. Landsdækkende oplæg om at holde gader og stræder fri fra affald, startende fra Mandag 12.04. Slagelse Kommune har taget initiativ til at ”Holde byen ren”: Søndag 18. april. Vi mødes ved Daglig’Brugsen kl. 09.45. Kommunen sørger for diverse materialer til brug derved. Affaldet skal derefter sorteres.
 • Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp. Borgermøde om Nabohjælp sammen med Politiet – udsat punkt. Udsat.
 • Fribus 2.0 Høringssvar er indleveret før fristens udløb 8. marts 2021. Det blå og det røde oplæg om Fribus 2.0, kommer til afstemning. Det grønne forslag, som omfatter Vemmelev er helt skrottet. Folkeskolens § 26 skal følges. Skoleelever skal kunne komme til/fra skolen. Utilfredsstillende for Vemmelev borgere, at en del busser ikke kører her mere. Skolelederen Forlev Friskole er skuffet. Kommunen sparer kr.: 6,3 mill. ved at opsige Movia. Der er vel også udgifter ved Fribus 2,0. Bus 902 kører igen med ny køreplan, se DOT, dinoffentligetransport.dk. Bus 498 er stoppet, var fortrinsvis til skoleelever. Anders Kofod fra Teknik og Erhverv er imod ikke at vælge grøn rute. Poul og Jesper skriver til aviserne om fravalg af Grøn rute. Friskoleeleverne bliver de store tabere med Fribus 2.0. Der meldes om gode erfaringer med Fribus 1.0 i Kirke. Stillinge.
 1. Ensomme ældre. Er vi tæt på at kunne planlægge rammerne for aktiviteter? Der står kr. 20.000 til formålet. Afventer. Mangler chauffør til Richshaw.  
 1. AD-Media reklamefilm om Vemmelev og Omegn. Afventer initiativ – se referat fra møde 2. marts 2021. De har sendt brev ud til virksomheder i Vemmelev: Hvad sætter de pris på i Vemmelev!
 1. Sommerfest sammen med Menighedsrådet ??. Talt med menighedsrådet om sommerfest, ingen afklaring endnu.   
 1. Mødeplan. Vi tager et møde ad gangen indtil videre. Næste møde: Onsdag 05. maj.  
 1. Eventuelt: Intet at bemærke.

Således opfattet af Susanne 09.04.2021