Vemmelev

LOKALRÅDSMØDE tirsdag den 2. marts 2021 afholdt digitalt.

Tilstede: Poul, Jesper, Peter, Ove, Susanne

Afbud: Knud, Elin

DAGSORDEN med referat:

 1. Godkendelse af referat fra møde den 4. november 2020: Møde december 2020, januar 2021 og februar 2021 aflyst grundet Covid-19. Referat fra 04.11.20 kan ikke godkendes da vi ikke kan skrive under, udsættes til vi mødes.
 • Orientering fra formand: Kommunen inviterer til Ren Natur søndag 18. april. Vi mødes ved Brugsen kl. 10.00. Lægges op på FB. Sommerfesten udskydes. Gå sammen – på afstand er sat i gang lige før jul 2020. Opfordring til at mødes ved Dagli’Brugsen torsdage kl 10 og gå én til 2 timer sammen – på afstand. Få motion og en snak med øvrige deltagere ude i den frie natur. Se gerne mere på www.vemmelev.nu  
 • Orientering fra kassereren – herunder regnskab 2020: Kassereren har sendt regnskab med bemærkninger til bestyrelsen. Der er et overskud på kr.: 2.799-. Vi har i banken stående kr.: 45.159-.
 • Trafikfokus i Vemmelev. Digitalt møde afholdt sammen med Pia Nielsen, Vej og Trafik den 11. januar 2021: Vi afventer at det ønskede sker.  
 • Covid-19: stillingtagen til Årsmøde: Udsat.
 • Hjemmesiden/Facebook, status: 451 følgere på FB. Mange sager og initiativer lagt op og er derfor velbesøgt. Michael er i gang med at renovere hjemmesiden.
 • Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp. Borgermøde om Nabohjælp sammen med Politiet – udsat punkt: Udsat.  
 • Fribus 2.0 møde med Anne Larsen Justiniano digitalt den 5. januar 2021, hvor projekter blev fremlagt for Lokalrådet. Referat rundsendt til Lokalrådet. Efterfølgende digitalt borgermøde den 17. februar med deltagelse af Lokal- og Landsbyråd, skoleledere, Ældre Rådet og øvrige interesserede i berørte område. Yderligere høringssvar skal indleveres senest 8. marts 2021: Jesper er ved at udfærdige høringssvar ang. Fribus. Vi støtter op om en Fribus. Skriv fra Gl. Forlev skal sendes sammen med vores svar.
 • Ensomme ældre. Udsat til senere. Tilskuddet overført til 2021: Udsat.
 1. AD-Media tilbyder at udarbejde en film om Vemmelev og Omegn. Skal omhandle Vemmelev og Omegn som attraktivt sted at bo og inspirerer kommende tilflyttere. Finansieres ved at AD-Media sælger annoncer til lokale virksomheder mv. tidshorisont 7-9 måneder. Der er givet tilsagn om deltagelse: Inter hørt.     
 1. Eventuelt: Inter at bemærke.

Således opfattet af Susanne 03.03.2021