Vemmelev

Lokalrådsmøde tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.30

Vemmelev Hallens Cafeteria

Lokalrådsmøde 9. november 2021: Til stede: Knud Nielsen, Elin Nielsen, Poul Thomsen, Ove Sandholdt, Jesper Lehm Nielsen.

Afbud: Susanne Sandholdt og Peter Lotinga

Orientering fra Formanden:

Ove og Susanne deltager i Sogneladen d. 22. november omkring øget samarbejde mellem folkekirken og lokalsamfundene.
Landdistriktskonference Slagelse Kommune den 25. november i Hemmeshøj Forsamlingshus deltager Susanne og Poul.
Frivilligcenter holder møde omkring Crowdfunding – vi kan overveje at blive medlem.
Udflugten med ensomme ældre gik fint – vi talte 30 deltagere på turen, hvor vi besøgte Kanehøj Mølle, Basnæs og Busmuseum Skælskør.

Orientering fra Kasseren:

39.157 kr. har vi stående på kontoen pt.
Tilskud på 20.000 fra kommunen fik vi ikke helt anvendt til ensomme ældre.
Vi mangler ca. 7.000 kr. at kunne anvende.
Kan vi finde et formål inden nytår, vil det være fint.
Ellers skal beløbet måske returneres igen.

Trafikfokus i Vemmelev:
Der er midler fra kommunen til forebyggelse af trafiksikkerhed. Der forslås en fartviser i Ormeslev.
Vi følger overfor kommunen op på, at få gjort mere ved den ensrettede udkørsel fra Borgergade og ind mod Brugsen, og presser på for en bedre løsning.

Bosætningsfestival 2023:
Hvad har kommunen af planer med Vemmelev i forhold til flere udstykninger. Huse går som varmt brød og der er ganske få grunde tilbage.
Vi kunne invitere Per B Madsen, erhvervschef til et kommende lokalrådsmøde.

Hjemmeside og Facebook:
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med aktuelt indhold.
Div. Arrangementer annonceres på FB – ca. 460 medlemmer.

Tryghedsambassadører:
Vi vil gerne i løbet af foråret 22 invitere vores ambassadører og lokalbetjenten til nyt møde.

Tour de France:

Ikke så meget nyt herfra:

Valgmødet i Huset:
Pænt fremmøde med ca. 80 deltagere. Panelet blev ikke udfordret synderligt af byens borgere.

Næste møde fastsættes til tirsdag d. 14. december kl 19.00. Holdes Privat.

eventuelle spørgsmål og indlæg kan sendes til Poul på poulth@vemmelev.net.

poul