Vemmelev

Lokalrådsmøde torsdag den 24. juni 2021. Afholdt privat

DAGSORDEN med REFERAT:

 1. Godkendelse af referat fra møde den 5. maj 2021. Underskrevet og godkendt.
 2. Orientering fra formand. Intet at bemærke.  
 3. Orientering fra kassereren. Haves kr. 43.438-. Heraf er kr. 20.000- overført fra 2020.
 4. Trafikfokus i Vemmelev, Noget nyt? K. er påbegyndt trafikmarkeringer ved skolen. Vi har fået lys på stien ved Kirkevej. Der køres stadig ind og ud ved Brugsen, trods skilte med advarsel. Stien i Engparken er for tiden dårlig at gå på. Regnvejret laver render i stien og K. lægger fint grus på, som er svært at gå og cykle i. Chikanen på Borgergade mellem Netto og Brugsen til stor ulempe for trafikken.     
 5. Årsmøde skal planlægges. Årsmøde 4. aug. 2021 kl. 19.00 i Cafeteriet i Vemmelev Hallen. Evt. Skov Stuen ved Bakkelyskov. Falck er pt. I Cafeteriet, vi ved ikke hvor længe de skal være der.
 6. Hjemmesiden/Facebook, status. Poul lægger lidt på hjemmesiden, Michael fortsætter gerne med at hjælpe. FB: Ansøgningen fra Friskolen fik en betinget godkendelse. 450 følgere.
 7. Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp. Borgermøde om Nabohjælp sammen med Politiet – udsat punkt. Afventer.  
 8. Fribus 2.0 Vemmelev udeladt – nogen reaktioner?? Kan ikke ændres, Friskolen må klare sig selv!
 9. Aktivitet til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Der står kr. 20.000 til formålet. En bustur til evt. Panzermuseet, derefter spise middag på Sommerlyst. En hverdag i september om dagen.
 10. AD-Media reklamefilm om Vemmelev og Omegn. AD-Media oplyser at økonomien er på plads. Optagelser finder sted den 25. juni kl. 09. Poul har udarbejdet en plan, som gerne skal dække bredt om Vemmelev og Omegn. Reklamefilmen af byen starter ved Huset og der fotograferes med drone. Det bliver til en film på ca 3 min.
 11. Sommerfest sammen med Menighedsrådet – 15. august. Præsten Adrian er stoppet i embedet og flyttet. Præsten Ida er hos os indtil 15. august. Menighedsrådet og Lokalrådet sætter i scene. Gerlev Legepark inviteres.

Kl. 10.00 – 10.30 Udendørs Gudstjeneste, børnekor, 5 års dåbsbørn inviteres,

Kl. 10.30 – 11.30 Musik, harmonika/guitar

Kl. 11.30 – 12.45 Gerlev legepark i 5 kvarter med arrangeret leg, 3 hjælpere. Kr. 6.000-. Grillen tændes til medbragte bøffer og pølser. Snobrødsdej, flødeboller. Spejderne inviteres. Økonomien: Slagelse Kommune ansøges om hjælp. Resten deles fifty-fifty. Reklamere forskellige steder for at motivere borgerne til at møde frem.

12. Tour De France 2022. Kører tæt på Vemmelev lørdag 2. juli 2022. Er i gang med at arrangere. Der bliver 3 ruter i Danmark. Må gerne indmelde arrangementer til K. så de kan koordineres. ”100 dages festen”:100 dage før løbet vil der være arrangementer. Jesper er tovholder herfra: Jesper vil låne oppusteligt mål, som skal sættes ved Brugsen, en weekend i maj/juni md. Vemmelev tilmelder en aktivitet. Læs mere på hjemmesiden for Touren.

13. Fællesskabsbussen: Lykke har sendt mail om, hvad det drejer sig om.  Fællesskabsbussen kommer til at fungere som en rullende synliggørelsesplatform, som kører rundt i hele kommunen. Bussen kommer til at køre efter en fast køreplan med forskellige stoppesteder, og der vil allerede efter informationsmødet være mulighed for at booke jer ind på de stoppesteder, der er relevant for lige netop jeres forening. Der vil både være mulighed for at komme med på længere strækninger eller enkelte stoppesteder. Hvis bussen fx holder ved Brugsen i Skælskør, kan det være foreninger fra Skælskør, der er med for at fortælle om deres lokale aktiviteter.

14. Vandrefestival: Sidste tirsdag i August: 31. august. Mere senere.

15. Næste møde. Årsmødet 04.08.21. Se pkt. 5.

16. Eventuelt: Der efterlyses cykelpiloter til rickshawcyklen. Alle er velkomne til at melde ind.

Således opfattet af Susanne H. Sandholdt 28.06.2021