Vemmelev

Vælgermøde i HUSET Vemmelev 3. november 2021

Flot fremmøde

Lokalrådet for Vemmelev og Omegn og HUSET i Vemmelev stod bag et velbesøgt vælgermøde den 3. november. 10 partier mødte frem og gav de mange ”partisoldater” og lokale borgere en forsmag på det hårde arbejde med at fange stemmer den 16. november 2021. Aftenens ordstyrer Erik Nygaard styrede med hård og retfærdig hånd slagets gang for de håbefulde byrådskandidater. Vi talte godt 80 fremmødte denne aften, hvor emnerne var planlagt lokale forhold med bosætning, erhverv, offentlig transport, børn og uddannelse samt ældrepleje. Det var ikke nemt at holde fokus på de lokale mærkesager, hvor politikerne hellere ville snakke egne mærkesager som klima og tilpasninger i vid forstand, højhuse på 6 til 8 etager, økologi, de store uddannelsesinstitutioner i Slagelse, el-biler og parkeringspladser i de 3 store byer i kommunen. Enkelte bemærkninger om idræt og skoler i Vemmelev og Omegn mente nogen at fungerer fint.

Bredt sagt er det bedste råd til landdistrikterne at borgerne fortsat selv skal gøre opmærksom på deres tilstedeværelse og råbe op om initiativer der kan skabe mere fællesskab til gavn for lokalsamfundet.

Et spørgsmål om sammensætningen af det nye byråd og især samarbejdet partierne imellem fik vi ikke svar på, idet den siddende borgmester ikke var tilmeldt panelet. Dog fik de fremmødte en klar melding fra ”blå” blok om at man var klar med åbne arme for et bredt samarbejde de næste 4 år.

Spændende Byrådsvalg venter den 16. november 2021.

Valgbussen.

Lokalrådet blev forespurgt om det var en god ide at Valgbussen kom til Vemmelev og kunne modtage brevstemmer forud for Valget. Det nikkede Lokalrådet ja til i håb om styrkelse af stemmeprocenten. Valgbussen besøgte Vemmelev lørdag den 6. november kl 12.30 til 14.00. Der genlød dog kritik fra borgere over 60 år, idet der ikke kunne stemmes til Ældrerådet i Valgbussen. Det er jo ikke en demokratisk proces, når man ikke kan stemme samme sted til alle tre valg. Mange ”kan” så undlade dette og derved bliver der ikke stemt korrekt til Ældrerådet.

Det må være en tanketorsk, som forvaltningen må gøre bedre næste gang. De berørte borgere tvinges til at ”køre igen”

Følgende kandidater var repræsenteret:

Veganerpartiet Katrine Ida Olsson, Enhedslisten Helene Gerup, Dansk Folkeparti Jess Haupt, Radikale Venstre Mark Kristensen, SF Jørgen Grüner, Ny Borgerlige Thomas Westh, Venstre Knud Vincents, Liberal Alliance Marcus Danielsson, Konservative Jane Dahl samt Socialdemokratiet Anders Sørensen.

I Vemmelev var hovedtemaerne 4. største landsbysamfund i Slagelse Kommune, bosætning med flere udstykninger til parcelhuse og lejeboliger, flere erhvervsvirksomheder og fokus på fritidslivet tillige med ældreplejen samt busbetjening – eller mangel på samme.

Arr. HUSET i Vemmelev og Lokalrådet for Vemmelev og Omegn Eventuelle spørgsmål til Poul B. Thomsen. Formand for Lokalrådet Vemmelev og Omegn tlf. 40378020 eller poulth@vemmelev.net eller formand for HUSET i Vemmelev Lillian Nielsen tlf. 28610405.