Vemmelev

Lokalrådsmøde 21. september 2022 kl. 19.30 på Forlev Friskole

Lokalrådsmøde 21. september 2022 på Forlev Friskole kl. 19.30

Tilstede:  

Dagsorden:

1: Tak til Forlev Friskole for at lægge mødelokale til rådighed. Præsentation af deltagerne.

2: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 22. august 2022.

3: Orientering fra formanden:    

4: Orientering fra kassereren:

5: Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt?

6: Vemmelevs fremtid:  noget nyt ?

7: Hjemmesiden/Facebook:

8: Nabohjælp: Borgermøde den 5. oktober 2022 kl. 19.00 i Vemmelev Hallens Cafeteria.

9: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Arrangement den 12. oktober 2022 i HUSET, Vemmelev.

10: Fællesskabsstafetten: 28. og 29. august på besøg i Vemmelev.

11: Vandrefestival 25. august 2022

12: Næste møde:

13: Eventuelt: