Vemmelev

Lokalrådsmøde onsdag den 8. september 2021

i Vemmelev Hallens Cafeteria

Til stede: Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne

Afbud: Elin, Knud

Dagsorden med REFERAT:

 1. Godkendelse af Referat fra Årsmøde og Lokalrådsmøde den 4. august 2021: Referat underskrevet af bestyrelsen. Møde 4.8.21 underskrevet.
 2. Orientering fra formanden: Intet at tilføje.
 3. Orientering fra kassereren: Driftstilskud fra Kommunen på kr. 15.000-. I kassen pt. kr. 61.000-. Sommerfesten: Faktura fra Gerlev Legepark bliver snarest fremsendt og afregnet på kr. 6.000-. De øvrige udgifter er fordelt og overført til relevante.   
 4. Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt: Forbedringer ved Vm Skole. Forlev Friskole Lægger planer om ind/udkørsel til området. Vi har fokus på problemer med udkørsel til Borgergade fra Brugsen. Vi genoptager sagen.
 5. Forlev Friskole – samarbejde: Vi samarbejder med alle institutioner i vores område.
 6. Dialogmøde Slagelse Kommune 19. august 2021. Poul, Ove, Susanne deltog. Referat er rundsendt. Biodiversitet er i højsædet.
 7. Sommergudstjeneste og -Fest søndag den 15. august 2021. Flere deltagere ønskes, der deltog omkring 50 børn og voksne. Der skal markedsføres endnu mere. Referat fremsendt.
 8. Vemmelevfilm – Landsbyfilm -produktion er i gang. Filmen er fremsendt til bestyrelsen, den er ikke frigivet endnu.
 9. Hjemmesiden/Facebook, status. Poul og Michael gør deres bedste med hjemmesiden. FB: Jesper lægger mange ting op.
 10. Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp. Borgermøde om Nabohjælp sammen med Politiet – udsat punkt. Afventer. Politiet ligger stille.
 11. Aktivitet til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Der står kr. 20.000 til formålet. Forslag: Veteranbus, Guldagergård, Borreby Gods, spisning. Forslag om at Kommunen måske kan hjælpe med at kontakte borgerne. Annonce med opfordring om at komme med. En hverdag midt i oktober.
 12. Fællesskabsbussen 28. sept. Bussen parkerer ved siden af Movias plads ved Brugsen fra kl. 12-17. Ove sender opfordring til HB, til fremmøde ved bussen. Foreninger møder frem ved bussen, for at fortælle om deres egne foreninger.
 13. Valgbussen til Vemmelev – Slagelse Kommune. Vi vil gerne have en valgbus hvor borgerne kan brevstemme. Holder ved Brugsen. Vi hører nærmere.
 14. Vandrefestival 2021. Deltog 25-30 borgere. Vi gik Mærsken rundt og fik en forfriskning ved Forlev Friskole. Skolelederen Niels Christian Buch fortalte om skolen op gennem tiden fra start til nu. Jesper fremsender et referat.
 1. Tour de France. Lørdag 4.6.22 lejer Jesper en oppustelig port, som sættes op ved Brugsen, som gerne vil være med. Evt. lave cykelløb og andre konkurrencer.
 2. Valgmøde forud for Byrådsvalg i november måned. Focus på Landdistrikterne. Invitation til alle partiers VFer. Vi skal finde en dygtig ordstyrer, som kan stille de rigtige spørgsmål. Holdes i ”Huset”. Poul vender tilbage. Invitation ud snarest.
 3. Eventuelt. Nyhed: Ulrik Kristensen fra Gl. Forlev ønsker, sammen med en række andre beboere at stifte et Landsbyråd. Der forventes større opgaver i landsbyen med kloakering, fibernet mv, som de gerne vil stå sammen om. Der afholdes stiftende generalforsamling i oktober måned. Lokalrådet inviteres med i processen.
 4. Næste møde 06. oktober 2021 kl. 19.30.

           Således opfattet af Susanne H. Sandholdt