Vemmelev

Lokalrådsmøde 22. august 2022

Lokalrådsmøde 22. august 2022 i Vemmelev Hallen kl. 19.30

Tilstede:  Poul, Jesper, Ove, Peter, Susanne, Knud, Elin

Dagsorden med Referat:

1: Godkendelse af Referat fra Lokalrådsmøde den 20. juni 2022: Godkendt.

2: Orientering fra formanden: Ulrich Kristensen fra Forlev gik bort i juli md. Poul har sendt en bårebuket.   

3: Orientering fra kassereren: Driftstilskud fra S.K. på kr. 15.000-. Så vi har i kassen kr. 65.136-. Da S.K. fattes penge, vil tilskuddet blive nedsat til kr. 10.000- fra 2023.

4: Trafikfokus i Vemmelev – noget nyt? Haft møde med Pia Nielsen fra S.K. ang. trafikforanstaltninger på Stationsvej. Forslaget drejer sig om en 2 minus 1 vej, pris kr. 300.000-. S.K. ønsker ikke at inddrage vej og fortov omkring Friskolen. Poul talt med Gitte Lysehøj, som siger at Friskolen ikke har konkrete planer ang, fortov udenfor på Stationsvej. Poul vil omtale dette når han efter aftale ringer til Pia på onsdag, ang. om S.K. skal gå i gang med projektet. Samtidig vil Poul sende skriftlig forklaring fra G. L. som har skrevet om dette til Poul.  

Vi talte lidt om udkørsel fra Brugspladsen til Borgergade. S.K. skal holdes op på dette.  

Mange bilister kører stærkt ud af Borgergade, skal vi have hastighedsmåling?

5: Vemmelevs fremtid: noget nyt fra Slagelse Kommune og SK Forsyning om fremtidig energiforsyning i Vemmelev? Der bliver intet fremtidig energiforsyning i Vm uden at borgerne selv tager initiativ hertil.

6: Bosætningsfestival 2023: Vi afventer S.K. planer.

7: Hjemmesiden/Facebook: Opdateres jævnligt. Poul efterlyser hjælp til hjemmesiden. Vi skal tænke på hvilken målgruppe vi søger.

8: Nabohjælp: Aftalt med Nabohjælp om borgermøde den 5. oktober 2022 kl. 19.00.

Det foregår i Cafeteriet i Hallen, vi forventer ca. 50 personer. Nærpoliti og Tryghedsambassadører skal inviteres.

9: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Haves: kr. 26.500 til projekter. Poul har lavet drejebog: Det skal foregå i ”Huset”, starter kl. 11.00. Henry O’Connor spiller ca. 45 min. Slagter Kolberg serverer helstegt pattegris. H.O. spiller igen og der afsluttes med kaffe kl. ca. 15.00. Vi skal betale for leje af ”Huset”. Poul aftaler 2 – 3 datoer med Lillian i ”Huset”. Målgruppen skal inviteres.

10: Fællesskabsstafetten: Lokalrådet er tovholder på Stafetten fra søndag middag den 28. august til mandag formiddag den 29. august. Se særskilt opslag på www.vemmelev.nu Rickshawcyklen transporterer Depechen rundt. Depechen overnatter hos Poul til mandag, hvor den transporteres til Enghaveparken ca. kl. 09.30. Derefter skal den op på Tennisbanerne ved skolen og ca. kl. 10.15 til Slagelse. Det er Frivilligcentret der arrangerer dette.  

11:  Landliv, Slagelse Kommune: På Landliv’s generalforsamling den 30. juni 2022, blev Poul genvalgt til bestyrelsen og fortsætter som kasserer. Flere nye i bestyrelsen, Steen Olsen blev formand. De har 5 hovedpunkter at arbejde videre med, bl.a. busbetjening. Jesper fortæller at Bus 902 kører forbi skolebørnene.  

12: Næste møde: Onsdag 21.09.2022.

13: Eventuelt: Vi ses til Vandrefestival torsdag 25.08. kl. 18.00. Vi mødes ved Brugsen. En rute på ca. 8 km. Således opfattet af Susanne 23.08.2022