Vemmelev

Årsmøde den 4. august 2021

Årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn.

Noget forsinket afholder Lokalrådet for Vemmelev og Omegn årsmøde den 4. august. Covid-19 har, som så mange andre foreninger, været årsag til udsættelse af møder med flere/mange deltagere. Vedtægterne skulle derfor gradbøjes en smule, men Årsmødet accepterede udsættelsen, konstaterede formanden Poul B. Thomsen.

Doris Lystrup blev valgt som dirigent og fulgte slavisk dagsorden. I formandens beretning blev omtalt Covid-19s indflydelse på Lokalrådets arbejde med udskydelse af flere aktiviteter. Projekt forebyggelse af ensomhed med tilskud fra Slagelse Kommune, udskydelse af borgermøde om Nabohjælp, fokus på vore Tryghedsambassadører og kontakt med vores Nærpoliti er skubbet fremad. Vore 2 Tryghedsambassadører i Vemmelev, har ikke haft meget at beskæftige sig med.

Slå katten af tønden til Fastelavn ved Brugsen med gudstjeneste forud – god tradition (dog aflyst i 2021).  Trafikfokus – emner bearbejdes i Slagelse Kommune, bl.a. er trafikproblemer på Stationsvej og Borgergade højaktuelle. Belysning mellem Kirkevej og Smedevej etableret – tak til Jytte Knuth for indsatsen. Fribus 2.0 ændrer ret kraftigt på busbetjeningen i og omkring Vemmelev. Påbegyndes den 9. august. Lokalrådet har gjort noget vrøvl over køreplanen. Aktivitet til forebyggelse af ensomhed – vi har kr. 20.000 stående på bogen, som skal anvendes inden årets udgang.

Sommerfest den 15. august 2021 ved Sogneladen – program på hjemmesiden/facebook og til pressen mv. Sidste år var der lidt magert tilslutning. I år har vi inviteret Gerlev Legepark med ”gamle” lege. Tour de France 2022. Lokalrådet er med. Vandrefestival – Kender du Vemmelev – Mærsken rundt med besøg på Forlev Friskole. Start tirsdag den 31. august kl 18 på Akacievej 2. Slagelse Kommune – dialogmøder med Lokal- og Landsbyråd 3 til 4 gange om året. Har ligger stille, men genoptages snart.

Efter beretningen var der valg til Lokalrådet. Her var genvalg af Poul B. Thomsen, Ove Sandholdt og Peter Lotinga. Som suppleant blev Elin Nielsen genvalgt, mens 2. suppleantposten står åben. Eventuelle interesseret er velkommen. Revisor Annelise Henriksen blev genvalgt ligesom revisorsuppleant Knud Nielsen.

Regnskabet viste et overskud på kr. 2.798,65. Projekt Borgerne bestemmer er næsten afsluttet. Ormeslev og Hemmeshøj har brugt hele tilskuddet, mens Gl. Forlev har lidt tilbage på kontoen

Efter årsmøde konstituerede Lokalrådet sig med Poul B. Thomsen som formand, Jesper L. Nielsen næstformand, Ove Sandholdt som kasserer, Susanne Sandholdt som sekretær og Peter Lotinga som bestyrelsesmedlem.

Under eventuelt fik slidte og farlige fortove et ord med på vejen. Om det er kommunen eller grundejerne, der skal sprøjte mod ukrudt og kradse det grønne væk, ved vi ikke, men det er ubehageligt at være vidne til. Ej klippede hække fik også et par ord med på vejen. Det er blevet moderne med granitskærver i haverne i stedet for beplantning, hvilket øger risikoen for at skærverne lander på vejen. Herligt hvis grundejerne selv fejer skærverne ind på egen grund. Flere steder er kloakdækslerne forsøgt rettet op, men uden megen held. Emnet kan tilføjes vor Trafikfokus. Der går rygter om at Skraldebilerne kører ad Stationsvej samtidig med at skolebørnene skal møde ind til time mellem kl. 7.30 og kl. 8.00.

Referent: Susanne H. Sandholdt og Poul B. Thomsen