Vemmelev

LOKALRÅDSMØDE onsdag den 5. maj 2021. Lukket møde – Corona

Tilstede: Poul, Ove, Peter, Jesper, Knud, Susanne

Afbud: Elin

DAGSORDEN med REFERAT: Godkendelse af referat fra møde den 7. april 2021. Underskrevet og godkendt.

 • Orientering fra formand. Nyt booking system i Hallen, vi er nu registreret som bruger i Kommunens system. Der kan nu søges støtte fra en pulje, der kan komme borgere med psykisk og fysisk handicap til gavn.  
 • Orientering fra kassereren. Vi har i kassen kr. 43.363, hvoraf kr. 20.000 er målrettet aktiviteter til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.
 • Trafikfokus i Vemmelev, fortsat. Noget nyt? Kommunen har afsat kr. 8 mill. til forbedringer af skoleveje og -stier. I Vemmelev er nævnt 5 punkter/steder ved de 2 skoler og krydset Borgergade/Stationsvej(loppetorvet), men kun 2 af de foreslåede forbedringer fandt politikernes velvilje. Tilsammen er nu afsat kr. 130.000 til forbedring af krydset Borgergade/Skolevej og krydset Skolevej mod Vemmelev Hallen. Vi savner tilbagemelding fra Vej og Park om øvrige uafklarede opgaver fra Lokalrådets Trafikfokus. Der rykkes.    
 • Covid-19: stillingtagen til Årsmøde: Vi afventer stadig med en ny dato.
 • Hjemmesiden/Facebook, status. Hjemmesiden venter på nye input.
 • Hold Vemmelev Ren 18. april 2021. Skoleeleverne har gjort flot rent i Vemmelev, hvorfor Lokalrådet valgte at udsætte evt. indsamling til senere på året.  
 • Tryghedsambassadører i Vemmelev – fokus på Nabohjælp. Borgermøde om Nabohjælp sammen med Politiet – udsat punkt. Afventer.
 • Fribus 2.0 Vemmelev udeladt – ingen Fribus i vort område. Skal lokalrådet gøre mere for de tilsidesatte borgere? Vemmelev er pillet ud af Fribus 2.0 planen. Lokalrådet kan afvente eventuelle henvendelser fra de 2 skoler og borgerne fra omegnen. Vi er bekendt med at skoleeleverne i folkeskolen skal hentes/bringes med mere end 1.5 km skolevej (par. 26), mens Friskolen må klare sig selv. De 2 skoleledere ved bedst om manglerne ved bussen. Bus 902 er tilbage på ruten, hvilket Friskolen er ganske tilfreds med.
 • Aktivitet til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Der står kr. 20.000 til formålet. Afventer.
 • AD-Media reklamefilm om Vemmelev og Omegn. Der arbejdes på at finde sponsorer. Sidste nyt: Sponsorer er tegnet. Poul kontaktet for at hjælpe med forløbet af optagelserne. Alle de gode ord for Vemmelev skal findes frem. Det forventes at optagelserne vil ske sidst i juni måned.
 • Sommerfest sammen med Menighedsrådet – 15. august er foreslået. Der er aftalt møde med præsten 4. maj kl. 13.00. Poul, Ove, Susanne til møde med Adrian. Foreløbig plan:

Kl. 10.00 – 10.30 Udendørs Gudstjeneste, børnekor, 5 års dåbsbørn inviteres,

Kl. 10.30 – 11.30 Musik, harmonika/guitar

Kl. 11.30 – 12.45 Gerlev legepark i 5 kvarter med arrangeret leg

Herefter Grillen tændes til medbragte bøffer og pølser, Snobrødsdej, flødeboller. Spejderne inviteres

Økonomien deles fifty-fifty. Dagli’Brugsen forhøres om assistance. Reklamere forskellige steder for at motivere borgerne til at møde frem.

 • Tour De France 2022. Kører gennem Vemmelev lørdag 2. juli 2022. Kan vi levere en aktivitet? Evt. opstille en Tour De France port. Kan søge en pulje til at gennemføre en aktivitet. Erhvervsvirksomheder kan medvirke med reklame for Vemmelev og Omegn.
 • Opbakning til Forlev Friskoles planer om bålsted og udekøkken. Søger om fondsmidler til bålsted og udekøkken. Det skal være tilgængeligt for alle borgere. Skolen spørger om Lokalrådet vil være medunderskriver på projektet som koster kr. 100.000-. OK. vi støtter positivt op bag projektet, dog uden penge.
 • Næste møde. Torsdag 24.06.2021.  
 • *Eventuelt: Intet at bemærke.

Således opfattet af Susanne 08.05.2021